Nezletilí pachatelé

Měli bychom se snad ukolébat ke klidu, když z policejních statistik vyplývá, že kriminalita dětí a mládeže za poslední léta výrazně poklesla? Jejich trestné činy sice ubyly, co se týče počtu, ovšem zase vzrostla jejich brutalita. A to nás děsí. Kde se bere v našich dětech tolik agresivity, že napadají bezbranné lidi, navzájem se šikanují a nemají se svými oběťmi žádný soucit?
 
Jaká jsou příčiny kriminality dětí a mládeže:
·         nefunkční rodina
·         absence vojny
·         přebujelý liberalismus
·         inspirace počítači
 
NEBEZPEČNÉ DĚTSKÉ PARTY
Mladiství se sdružují do dětských skupin, které vyrážejí do ulic a stávají se postrachem starých lidí, invalidů na vozíčku nebo samotných mladých žen. Mladí vrahové často nedostahují věku ani patnácti let, a tak jsou trestně nepostižitelní. Všichni máme děti, a tak by nám neměla surovost naší mládeže být lhostejná. Vždyť kdo nám zaručí, že právě ten náš potomek nebude vtažen mezi členy útočné dětské party?
 
NEJISTOTA A BEZMOC
I když se nám to příliš nelíbí, přiznejme si, že příliš volná výchova našich dětí není tak úplně v pořádku. Rodiče sami svoje děti učí, že mají mít ostré lokty a že jen tak se prosadí. V dětech tak roste přesvědčení, že slabší jedinci znamenají méně a nemají na nic právo.

Mnoho rodin se rozvádí, děti pak nemají jednotnou výchovu a ztrácí jistotu. Bezmoc a nejistota v nich vyvolává agresi a hyperaktivitu. Rodiče na ně nemají čas a jeho nedostatek nahrazují penězi nebo dárky. To všechno děti utvrzuje v tom, že mají na všechno právo a povinnosti vlastně žádné.
 
JAK VYPLNIT VOLNÝ ČAS?
Čím se zabývá mladý nevyzrálý chlapec, který nemusí ani na vojnu a rodiče za něj vše udělají?  Nejspíš začne vysedávat v hospodě a přemýšlet, jak rychle zbohatnout. Doma sedne k počítači, aby si zahrál brutální a útočné hry, které poté napodobuje ve svém životě. Nedají se snad mrtví po bodných ranách jednoduše restartovat?