Koho zaměstnat?

Určitě se vám jako první nápad objeví možnost zaměstnat své rodinné příslušníky. To znamená lidí, o kterých se domníváte, že je velmi dobře znáte. Ale pozor, to, že jsou vám známí z rodinného prostředí, neznamená, že jejich postoje pracovní jsou na stejné úrovni. A navíc pokud jim budete ve své firmě poskytovat určité výhody, jak se na to budou dívat jiní zaměstnanci? Dá se říct, že podobné to je, pokud se rozhodnete zaměstnat své přátele. Podle zkušeností podnikatelů v této oblasti, velkou skupinu uchazečů o zaměstnání tvoří ti, kteří sami potencionálního zaměstnavatele kontaktují. Zde je na místě se snažit odhadnout důvod žádosti o práci u tohoto uchazeče.
Zaměstnanci při práci

Jak tedy můžeme hledat vhodné zaměstnance?

Například je zde řešení využití zveřejněním nabídky práce, a tu je možné v dnešní době uvést i na vlastních webových stránkách. Také je běžnou praxí při hledání zaměstnání inzerce na pracovních serverech. Ty obsahují poměrně širokou skupinu osob, ale zde se jedná o placenou službu. Můžete své budoucí zaměstnance vyhledávat i tak, že využijete služeb úřadu práce a u něho nahlášených žadatelů o práci.  Dále je zde možnost využít služby personálních agentur. U některých firem se hledání zaměstnanců provádí pomocí doporučení. Ale zde je i nutné umět posoudit uvedené doporučení a získat k němu více informací. Ty je možné získat i z osobních dotazníků, které většinou jsou součástí dokumentace uchazečů o zaměstnání.
Lego zaměstnanci
Obsahem těchto dotazníků je identifikace uchazečů, informace o jejich minulých zaměstnáních, o dosaženém vzdělání, jaké mají speciální kurzy a oprávnění, výše jejich jazykových znalosti a různé dovednosti, které by mohli ve svém zaměstnání u vás využít. K těm například patří sdělení jaká je uchazečova úroveň práce na počítači, dále zda vlastní řidičský průkaz popřípadě jiná oprávnění. To vše slouží k odhadu jaká je vhodnost uchazeče pro volnou konkrétní pracovní pozici.