Čím zvýšit pH


Tester vám ukázal příliÅ¡ nízké hodnoty vody? Hledáte nyní proto vhodné Å™eÅ¡ení? Pokud potÅ™ebujete zvýšit pH do bazénu, jistÄ› se snažíte najít takové přípravky, které k tomuto úÄelu slouží. Hodnoty vody by mÄ›ly být vždy optimální, aby nedocházelo k nežádoucím procesům. Pokud bude vÅ¡e tak, jak má být, veÅ¡keré přípravky, které do vody pÅ™idáte, budou fungovat pÅ™esnÄ› tak, jak mají. VÄ›dÄ›li jste, že Å¡patné hodnoty ve vodÄ› se mohou projevit i kožními problémy na pokožce plavců? Proto nic nezanedbejte a vyberte si vhodný přípravek pro zvýšení hodnot vody v naší nabídce. Vybrat si můžete jak typ plus, tak typ minus. JistÄ› už víte, že to, jaký přípravek použít vám prozradí tester k tomu urÄený. Ten samozÅ™ejmÄ› také najdete v naÅ¡em obchodÄ›.

 Co se líp dávkuje

Vyberte si granulovaný Äi koncentrovaný přípravek. Koncentrovaný přípravek je v kapalné formÄ›. Žádný zásadní rozdíl mezi tÄ›mito typy není, záleží na vás, jaký typ vám bude více vyhovovat co se týÄe dávkování. To je samozÅ™ejmÄ› podrobnÄ› popsáno v návodu. VÅ¡e je jednoduché a zvládne to opravdu každý.